OLUMLU ANNE BABALIK - TRIPLE P

Avustralya Queensland Üniversitesi’nde geliştirilen Triple P – Olumlu Annebabalık Programı, uluslararası düzeyde başarısı kabul edilmiş dünyadaki en etkili ve kanıta dayalı annebaba eğitim sistemlerinden biridir.

Triple P’nin amacı annebabalara, çocuklarının sosyal, duygusal ve davranışsal problemlerini yönetme konusunda ihtiyaç duydukları beceri ve özgüveni, onları sürece dahil ederek, cesaretlendirerek ve güçlendirerek kazandırmaktır.


Kanıta Dayalı Başarı

Triple P programları, 35 yılı aşkın bir süredir 20’den fazla dile çevrilmiş, 25’ten fazla ülkede uygulanmış ve 4 milyondan fazla çocuğun ailesine ulaşmıştır.

Triple P’nin farklı kültürlerde, sosyo-ekonomik gruplarda ve aile yapılarındaki başarısı 375 akademik ve araştırma kuruluşu ve 30 ülkeden araştırmacılar tarafından yayınlanan 830’dan fazla makale ile kanıtlanmıştır.

Triple P sisteminin Türkiye’deki etkililiği ve başarısı Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından yürütülen değerlendirme çalışması ile kanıtlanmıştır.

Araştırmalar, değişik kültürlerdeki, sosyo-ekonomik düzeylerdeki ve aile yapılarındaki (örn. her iki annebabanın da olduğu, tek anne ya da babalı veya üvey annebaba olan) annebabaların çocuk yetiştirme konusunda benzer zorluklar yaşadıklarını ve daha etkili annebabalık ve aile yaşamı için benzer yaklaşımları önemli bulduklarını göstermiştir. Triple P, değişik kültürlere adapte edilebilen müdahaleleri ile tüm hedef gruplarında yüksek bir katılımcı memnuniyeti yaratmıştır ve aşağıdaki sonuçların elde edilmesini sağlamıştır:

Annebabalık neden bu kadar önemli?

Annebaba ile çocuk arasındaki günlük, hatta anlık etkileşimler, çocuğun iyi olma halini ve yaşam kalitesini kalıcı olarak etkiler. Olumlu, sevgi dolu, güvenli, tutarlı, sınırları net ve çatışmanın az olduğu bir ortamda büyüyen çocukların uyum sağlama beceri güçlenir ve okulda, ilişkilerinde ve yaşamlarında başarılı olma ihtimalleri yükselir.

Bir annebabanın çocuğuyla olan ilişkisi, onun gelişim düzeyini her yönüyle etkiler. Olumlu annebabalık çocukların dil gelişimini, sosyal becerilerini ve arkadaş ilişkilerini, duygularını düzenleme, dikkati sürdürebilme ve problem çözme becerilerini ve beden sağlığını (beslenme ve fiziksel aktivite seviyesi dahil olmak üzere) aynı anda etkiler.

Annebabalık aynı zamanda çocuğun kötü muameleye maruz kalma ve ciddi sosyal, duygusal ve davranışsal problemler geliştirme riskini de etkiler. Zayıf annebabalık, çocukların davranış problemleri, depresyon ve kaygı yaşama ihtimallerini arttırır. Aynı zamanda, çocukların suça itilme ve madde veya alkol bağımlılığı, riskli cinsel deneyimler gibi tehlikeli davranışlara girme riskini de arttırır.

Merkezimizde olumlu anne babalık programı düzenli aralıklarla yapılmakta olup, iletişim numarasından merkeze ulaşarak kayıt yaptırabilirsiniz.