HAKKIMDA

ÖZGEÇMİŞ

1987 yılında İstanbul Bakırköy’de dünyaya geldim. İstanbul Bahçeşehir Atatürk Lisesinden mezun oldum. 2005 - 2011 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahahpaşa Tıp Fakültesinde tıp eğitimimi tamamladım. Tıp fakültesini bitirdikten sonra pratisyen hekim olarak İstanbul İl Ambulans Servisinde mecburi hizmette bulundum. 2012 yılında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında asistan hekimliğe başladım. Çocuklarda dil gelişimi ve öğrenme süreçlerine ilişkin tez çalışması ile uzmanlığımı tamamladım. Mecburi hizmet için 2016 yılında uzman hekim olarak Tokat Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine atandım. 2017-2019 arasında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde yarı zamanlı olarak çalıştım. 2019 yılında Manisa Şehir Hastanesinde bir yıl kadar çalıştıktan sonra İzmir Ekonomi Üniversitesi Medicalpark Hastanesine geçiş yaptım. 2021 yılı Eylül ayından itibaren muayenehanemde çalışıyorum. İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesinde misafir öğretim görevlisi olarak dersler veriyorum. Psikoterapilere ilgimin yanında felsefeyle ilgileniyorum ve sosyoloji bölümünde lisans eğitimi almaktayım. Evliyim ve iki çocuğum var.

KATILDIĞIM ÖNEMLİ EĞİTİMLER VE KURSLAR

 • İzmir Odağ Psikanaliz ve Psikoterapi Derneğinde Doç. Dr. Celal Odağ yönetiminde Psikanalitik Yönelimli Psikoterapi Eğitimi (2013-2017) Analitik yönelimli Grup terapisi (2013-2017), Kuramsal Eğitim (2013-2015), Anamnez Süpervizyonu ve Grup Süpervizyonu (120 saat)
 • Türkiye Psikiyatri Derneği Destekleyici Psikoterapi Eğitimi- Prof. Dr. Cem Kaptanoğlu koordinatörlüğünde, (Kuramsal Eğitim 110 saat, Süpervizyon 100 saat)
 • Triple P Olumlu Anne Babalık Programı, Doç. Dr. Taner Güvenir ( Grup Triple P Eğitimi ve Akreditasyon)
 • Prof. Dr. Paul Stallard, Prof.Dr. Hakan Türkçapar, Dr. Vahdet Görmez, Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi Teorik Eğitimi (63 saat)
 • Prof. Dr. Emel Erdoğan Bakar tarafından “Özgül Öğrenme Güçlüğü Bataryası” Eğitimi ve Akreditasyonu
 • Prof. Dr. Ayşe Gül Güven tarafından “Türkçe Alıcı ve İfade Edici Dil Testi” Eğitimi ve Akreditasyonu

BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLER

 • Türk Tabipleri Birliği – İzmir Tabip Odası
 • Türkiye Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği
 • Türkiye Psikiyatri Derneği

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A.1 Kocakaya H, Songur E, Batmaz S, Çelikbaş Z, Küçük Ö. Impact of metabolic syndrome and clinical features on functioning in patients with bipolar disorder: a cross-sectional study. Braz J Psychiatry. 2020;42(4):373-381. doi:10.1590/1516-4446-2019-0622

A.2 Yaylacı F, Küçük Ö, Erkuran HÖ. Delayed-Onset Toxicity in an Adolescent Case Following Attempted Suicide with an Overdose of Paliperidone Intake. Psychopharmacol Bull. 2019;49(2):46-51.

A.3 Yaylacı F, Şahbudak B, Küçük Ö. Spontaneous Ejaculation Induced with Atomoxetine. Psychopharmacol Bull. 2020;50(1):40-43.


B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

B1. Önder Küçük, Bari Ay, Seçil Gündüz Ünsal, Gizem Bozyel, Esmahan Orçin, Şahbal Aras, Yücel Demiral. Assessment of individual and familial factors relate to school readiness and language development of children (2018). 23rd World Congress of the International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions IACAPAP, Prague, P3.012 (Poster Bildirisi)

B2. Handan Özek Erkuran, Önder Küçük, Ferhat Yaylacı, Begüm Şahbudak. OCD in the context of separation and Individualization: a case presentation (2018). 23rd World Congress of the International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions IACAPAP, Prague, P4.010 (Poster Bildirisi)

B3. Handan Özek Erkuran, Ferhat Yaylacı, Önder Küçük, Begüm Şahbudak. Terrified of menstruating: a case of anorexia nervosa (2018). 23rd World Congress of the International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions IACAPAP, Prague, P6.010 (Poster Bildirisi)

B4. Önder Küçük, Ferhat Yaylacı, Handan Özek Erkuran. Oropharyngeal dysphagia induced by zuclopenthixol acetate (2018). Case Reports Presentations, Psychiatry and Clinical Psychopharmacology, 2018, 28:sup1, 114-270, doi: 10.1080/24750573.2018.1467600 (Poster Bildirisi)

B5. Ferhat Yaylacı, Önder Küçük, Handan Özek Erkuran. L-carnitine use as a triggerıng factor for the onset of Kleine–Levin syndrome: a case presentation (2018). Case Reports Presentations, Psychiatry and Clinical Psychopharmacology,28:sup1, 114-270, doi: 10.1080/24750573.2018.1467600 (Poster Bildirisi)

B6. Önder Küçük. Current approaches to treatment of sleep disorders in children (2019). 11th International Congress on Psychopharmacology & 7th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, Psychiatry and Clinical Psychopharmacology, 29:sup1, 311-446, doi: 10.1080/24750573.2019.1606883 (Panelist-Sözel Bildiri)

B7. Önder Küçük. Neurofeedback and attention-deficit/ hyperactivity disorder (2019). 11th International Congress on Psychopharmacology & 7th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, Psychiatry and Clinical Psychopharmacology, 29:sup1, 311-446, doi: 10.1080/24750573.2019.1606883 (Panelist-Sözel Bildiri)

B8. Ferhat Yaylacı, Begüm Şahbudak, Önder Küçük. Spontaneous ejaculation induced with atomoxetine (2019). 11th International Congress on Psychopharmacology & 7th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, Psychiatry and Clinical Psychopharmacology, 29:sup1, 129-263, doi: 10.1080/24750573.2019.1608065 (Poster Bildirisi)


C. Yazılan uluslararasi kitaplar veya kitaplarda bölüm çevirileri:

C1. Stahl SM. Stahl’ın Temel Psikofarmakolojisi (Çev Ed. Prof. Dr. Tunç Alkın), 4. Baskı, İstanbul Tıp Kitabevi. Çeviri (Bölüm 9, 388-419, Bölüm 12, 471-502)


D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1. Küçük Ö, Ulaş G, Yaylacı F, Miral S. (2018). Geniş Otizm Fenotipi. Current Approaches in Psychiatry/Psikiyatride Guncel Yaklasimlar,10(2), 228-248. doi:10.18863/pgy.358099


E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Önder Küçük. Bağımlılığın Sanat Alanındaki İzdüşümleri: Charles Baudelaire ve Hecelere Karışan Duman (2018). 12. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi. (Panelist-Sözel Bildiri)

E2. Önder Küçük. Çocuk ve Ergenlerde Akran Zorbalığı: Spesifik Gruplarda Akran Zorbalığı (2018). 54. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Konuşma Özetleri Kitabı, 41. (Panelist-Sözel Bildiri)

E3. Önder Küçük. Okula Başlama Aşamasındaki Çocuklarda Okul Olgunluğu ve Dil Gelişimi İle İlişkili Bireysel ve Ailesel Etkenlerin Araştırılması (2018), 28. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, P-024. (Poster Bildirisi)

E4. Önder Küçük. Nörogelişimsel Hastalıklar ve Beslenme (2018), 28. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Bildiri Kitabı, 75. (Panelist-Sözel Bildiri)

E5. Ferhat Yaylacı, Önder Küçük, Handan Özek Erkuran, Begüm Şahbudak. Effects Of Shadow Teacher Intervention On Emotional And Behavıoral Characteristics, Bullying And The Overall Life Quality Of The Family Of A Case Diagnosed With Autistic Spectrum Disorder Who Was Bullied At School (2018). 28. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, S-26. (Sözel Bildiri)

E6. Önder Küçük, Ferhat Yaylacı. Blumia Nervosa Tanılı Dört Ergende Bilişsel Davranışçı Terapi Yönelimli Grup Psikoterapisi Uygulaması (2018). 1. Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Kongresi, Bildiri No: 30. (Sözel Bildiri)

E7. Ferhat Yaylacı, Önder Küçük. Bir Yaratık (Slenderman) Korkusunun Bilişsel Davranışçı Terapi ile Ele Alınması: Okul Çağındaki İki Olgunun Başarılı Tedavi Süreci (2018). 1. Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Kongresi, Bildiri No: 23. (Sözel Bildiri)

E8. Önder Küçük. Mitostan Logosa Kaygı: Gılgamış Destanından Günümüze Ölüm Kaygısına Direnme (2019). 4. Psikiyatri Zirvesi ve 11. Anksiyete Kongresi, Konuşma Metinleri ve Bildiri Özetleri Kitabı, 97. (Panelist-Sözel Bildiri)

E9. Önder Küçük. Mitostan Logosa Ölüm: Ölümüne Düşünenlerden Ölmeye Hazırlananlara: İlkçağ ve Ortaçağda Ölüm (2019). 23. TPD Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, Konuşma Özetleri Kitabı, 10. (Panelist-Sözel Bildiri)

E10. Önder Küçük. Bilinçdışının Keşif Süreci (2020). 5. Psikiyatri Zirvesi ve 12. Anksiyete Kongresi. (Panelist-Sözel Bildiri)

E11. Önder Küçük. Kutsal Aile Kutsal Üçgen: Ödipus (2020). 56. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Konuşma Özetleri Kitabı, 153. (Panelist-Sözel Bildiri)


F. Atıf Alan Makaleler:

F1. Susuz Ç , Güçiz Doğan B. (2020). Halk Sağlığı Bakışıyla Otizm Spektrum Bozukluğu / Autism Spectrum Disorder With Public Health Perspective. ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi, 5(2): 297-310 https://doi.org/10.35232/estudamhsd.684075

F2. Çetinoğlu, E. (2019). Otizm Spektrum Anketi- Ergen versiyonu Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması (Tıpta Uzmanlık Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

F3. Yazıcı KU. (2020). Otizm Spektrum Bozukluğu Tanılı Olguların Tipik Gelişim Gösteren Kardeşlerinde Depresif Özellikler ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi: Tedavinin Kardeşlerdeki Bulgular Üzerine Etkisi. Firat Tıp Dergisi, 25(1), 23–33.

F4. Karaboğa M. (2020). Otizm Spektrum Bozukluğu Tanısı Almış Ve Normal Gelişim Gösteren Çocukların Ebeveynlerinde Aleksitimi, Geniş Otizm Fenotipi Ve Tükenmişlik Düzeyinin Karşılaştırılması (Yüksek Lisans Tezi). Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa.

F5. Çetinkaya BB. (2019). Lise Öğrencilerinde Sosyal Anksiyete Ve Otistik Özellikler İlişkisi. (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul.

F6. Abdel-Hamid, I. A., & Ali, O. I. (2020). Spontaneous Ejaculation: A Focused Review for the Clinicians. Sexual medicine reviews, S2050-0521(20)30116-5. Advance online publication. https://doi.org/10.1016/j.sxmr.2020.11.001.

F7. McGrane IR, Campbell TJ. (2020). Probable Genitourinary Adverse Events Associated With Atomoxetine in an Adult Male: A Case Report. Journal of pharmacy practice, 897190020953022. Advance online publication. https://doi.org/10.1177/0897190020953022


G. Kurs Katılımları:

G1. Okul Çağı Çocukları İçin Duygulanım Bozuklukları ve Şizofreni Görüşme Çizelgesi – Şimdi ve Yaşam Boyu Versiyonu Örneğinde “Yapılandırılmış Görüşme Teknikleri” Kursu, Prof. Dr. Neslihan İnal, 24-27 Nisan 2015, Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği

G2. Özgül Öğrenme Güçlüğü: Ölçme ve Değerlendirme Eğitimi, 26-27 Aralık 2015, Prof. Dr. Sirel Karakaş, Doç. Dr. Emel Erdoğan Bakar

G3. Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi Programı, Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği, 5 Ağustos 2017- 20 Ocak 2018 (50 saat) Prof. Dr. Hakan Türkçapar, Prof. Dr. Paul Stallard, Doç Dr. -Vahdet Görmez

G4. Madde Bağımlılığı Hekim Eğitimi, 06-08 Mart 2017, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

G5. Otizm Spektrum Bozukluğu Tarama ve Takip Programı, 4 Mayıs 2017, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

G6. Türkçe İfade Edici ve Alıcı Dil Testi (TİFALDİ), Nisan 2015 (10 Saat), Prof. Dr. Ayşe Gül Güven

G7. “Bebek Ruh Sağlığı”, 15 Mayıs 2013, Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği, Doç Dr. Koray Karabekiroğlu

G8. Kayıp ve Yas, 12 Nisan 2014, İzmir Odağ Psikanaliz ve Psikoterapi Derneği, Doç. Dr. Celal Odağ

G9. Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Sertifikası, 24 Mart – 30 Mayıs 2016, T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi İş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi, Prof. Dr. O. Alparslan Ergör

G10. “Aile Görüşme Teknikleri”, 15-16-17 Mayıs 2013, Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği, Prof. Dr. Füsun Çuhadaroğlu, Prof. Dr. Emine Zinnur Kılıç, Prof. Dr. Behiye Alyanak

G11. “Temel Eğitim Modülü Kursu”, Acil Hekimliği Sertifika Programı, 05-09 Aralık 2011, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü

G12. Travma ve Resüsitasyon Kursu, Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği, 10-13 Ocak 2012, Doç Dr. Ahmet Nuray Turhan

G13. Triple P Olumlu Anne Babalık Programı Eğitimi, 13-15 Kasım 2020, Doç. Dr. Taner Güvenir


H. Davetli konuşmacı ve eğitimci olarak katıldığı bilimsel toplantılar:

H1. 11. International Congress on Psychopharmacology and 7. International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, 2019, Antalya

H2. 12. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, 2018, Antalya

H3. Prof. Dr. Selahattin Şenol 3. Bahar Okulu, 2018, Bodrum

H4. 4. Psikiyatri Zirvesi ve 11. Anksiyete Kongresi, 2019, Antalya

H5. 54. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2018, İzmir

H6. 23. TPD Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, 2019, Fethiye

H7. 28. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 2018, İstanbul

H8. 5. Psikiyatri Zirvesi ve 12. Anksiyete Kongresi, 2020, Online


I. Dinleyici olarak katıldığı bilimsel toplantılar:

I1. 49. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2013, İzmir

I2. “Aile” 15. İzmir Psikanaliz ve Psikoterapi Günleri, 2013, İzmir

I3. 23. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 2013, Edirne

I4. 17. Ergen Günleri Kongresi, 2013, Samsun

I5. 24. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 2014, Konya

I6. “Rüyalar ve Gerçeklik” 16. İzmir Psikanaliz ve Psikoterapi Günleri, 2014, İzmir

I7. 25. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 2015, İstanbul

I8. “Ben’deki İyi” 17. İzmir Psikanaliz ve Psikoterapi Günleri, 2015, İzmir

I9. 26. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 2016, İzmir

I10. 18. “Gelişme – Değişme – Bütünleşme” İzmir Psikanaliz ve Psikoterapi Günleri, 2016, İzmir

I11. 2. Psikiyatri Kış Okulu, 2016 Antalya

I12. 27. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 2017, Çeşme

I13. 10. International Congress on Psychopharmacology and 6. International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, 2018, Antalya


KONGRELERDE YAPILAN KONUŞMALAR

 • Mitostan Logosa Kaygı: Gılgamış Destanından Günümüze Ölüm Kaygısına Direnme Conference: 4. Psikiyatri Zirvesi & 11. Anksiyete Kongresi
 • Bağımlılığın Sanat Alanındaki İzdüşümleri: Charles Baudelaire ve Hecelere Karışan Duman Conference: 12. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi
 • Çocuk ve Ergenlerde Akran Zorbalığı, Spesifik Gruplarda Akran Zorbalığı October 2018 Conference: 54. Ulusal Psikiyatri Kongresi
 • Current approaches in sleep disorders: Current approaches to treatment of sleep disorders in children Conference: 11. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi & 7. Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu
 • Neurofeedback in the light of research based evidence and its use in child and adolescent psychiatry Neurofeedback and Attention-Deficit/ Hyperactivity Disorder Conference: 11. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi & 7. Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu
 • Mitostan Logosa Ölüm: Ölümüne Düşünenlerden Ölmeye Hazırlananlara: İlkçağ ve Ortaçağda Ölüm Conference: 23. TPD Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu